Lidmaatschap en contributie

Het lidmaatschap van Musicalvereniging Westend loopt per kalenderjaar (van 1 januari tot 31 december). Lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd. Opzeggingen dienen vóór 31 december van het lopende jaar op het secretariaat ontvangen te zijn. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van een volledig jaar, bij tussentijdse opzegging wordt geen contributie geretourneerd. De contributie wordt per voorstelling opnieuw vastgesteld.