Lidmaatschap en contributie

Het lidmaatschap van Musicalvereniging Westend loopt per kalenderjaar (van 1 januari tot 31 december). Lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd. Opzeggingen dienen vóór 31 december van het lopende jaar op het secretariaat ontvangen te zijn. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van een volledig jaar, bij tussentijdse opzegging wordt geen contributie geretourneerd. Contributie voor 2018 bedraagt € 244,00, jongeren t/m 21 jaar betalen € 183,00.  Betaling kan in 10 maandelijkse termijnen (februari t/m november) via automatische incasso of vooruit per jaar. Bij betaling per jaar wordt € 5,00 korting gegeven, het volledige bedrag dient dan vóór 1 februari op de rekening van Musicalvereniging Westend te zijn bijgeschreven. Betaling geschiedt door het overmaken van bovengenoemd bedrag(en) op Rabobank rekening NL45 RABO 0329 7527 82 t.n.v. Musicalvereniging Westend. Westend doet mee aan het “sport- en cultuurstrippenkaart” programma van de gemeente Hoorn. Neem voor meer informatie contact op met de penningmeester.