Westend en de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Conform deze verordening beschrijven wij hieronder welke gegevens en er van u door Westend worden geregistreerd en met welk doel wij dat doen. Naam (Voornaam / Achternaam)  – wij weten graag wie u bent en hoe we u moeten aanspreken. E-mail adres – wij communiceren bij voorkeur via de e-mail. Hiervoor registreren wij uw e-mail adres. In sommige gevallen (service mails, nieuwsbrieven) wordt deze communicatie door externe partijen in onze opdracht verzorgd. E-mail adres – wanneer u bij ons een ticket voor een voorstelling koopt, wordt deze u per e-mail verstrekt. Adresgegevens – wanneer u bij ons een ticket voor een voorstelling koopt, registreren wij uw adres om eventuele fraude met kaarten te kunnen onderzoeken. Telefoon nummer – wanneer u bij ons een ticket voor een voorstelling koopt, willen wij u graag rechtstreeks kunnen benaderen indien de afhandeling van de transactie daar aanleiding toe geeft. Telefoon nummer – Maximaal éénmaal per jaar willen wij u kunnen benaderen voor een aanbieding om ons financieel te steunen door mee te spelen in de Vriendenloterij. Bankgegevens – Wanneer u bij ons een ticket voor een voorstelling koopt gebruiken wij uw bankgegevens voor het afhandelen van de betaling. Deze gegeven worden daarna gewist. On-line betalingen worden verzorgd door Mollie B.V. Uitgezonderd in de hiervoor benoemde situaties, worden uw gegevens niet met derden gedeeld. Al onze gegevens worden on-line opgeslagen conform de AGV / GDPR rechtlijnen. Indien u inzage in de door ons opgeslagen gegevens wilt, of hier een wijziging in wilt aanbrengen, kunt u ons mailen via privacy@westendhoorn.nl Lees hier onze volledige privacy verklaring