Bestuur

‘He, kom er maar bij’

Westend wordt bestuurd door vijf leden, die zich belangeloos inzetten voor het reilen en zeilen van de vereniging. Het bestuur wordt door de leden gekozen op de algemene ledenvergadering. Op dit moment zijn de twee posities voor algemeen bestuurslid vacant.

Voor het nieuwe jaar draagt het bestuur Romée Niekus voor als nieuw bestuurslid. Romée: welkom!

v.l.n.r.: Menno (penningmeester), Shirley (voorzitter), Seth (secretaris)

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Romée Niekus

aspirant bestuurslid Email mij!

Shirley Breuren

Voorzitter Email mij!

Menno Smits

Penningmeester Email mij!

Seth van Heeringen

Secretaris Email mij!